Martijn Regelink
04/21/2021
6 min
0

Wat is sjamanisme

04/21/2021
6 min
0

Om hier antwoord op te geven moeten we eigenlijk ver terug in de tijd. Héél ver terug in de tijd, om vervolgens woorden te vinden die een bepaalde realiteit kunnen omschrijven. Eigenlijk is dit gewoon bijna niet te doen. Hoe omschrijf je iets wat voor een groot gedeelte volledig persoonlijk is, hoe iemand iets ervaart, een way of life. Misschien is sjamanisme wel het thuis komen in jezelf, op zielsniveau en ieder persoon ervaart dit op zijn/haar eigen identieke wijze.

De Laika

Duizenden jaren hebben de culturen waarin het sjamanisme een traditioneel vast onderdeel van het leven was hun geheimen bewaard. Binnen deze stammen (tribes) hanteerden zij middels allerlei rituelen en inwijdingen een levensfilosofie, levenswijze waarin het contact met ‘moeder aarde’ (pacha mama) een belangrijk onderdeel is. Zij worden ook wel de ‘earthkeepers’ genoemd. Een groep mensen die verantwoordelijk is voor het bewaken en in stand houden van de natuurlijke ‘energie’ van de aarde door middel van diezelfde rituelen.

Sjamanisme is een eeuwenoude, naar schatting al zo’n 50.000 jaar oude cultuur, welke zijn oorsprong in Siberië heeft. Deze groep worden door de Native Americans in het Andes gebergte de ‘Laika’ genoemd.  Van daaruit hadden Sjamanen, van oorsprong alleen vrouwen, contact met de geestenwereld waarmee ze informatie konden verschaffen maar ook heling in gang konden zetten. Van daaruit is de kennis verspreid richting andere werelddelen als Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Daar worden ze vaak medicijnmannen genoemd. Zij zijn in staat om via rituelen, diepe meditatieve trances contact te maken met hun hogere bewustzijn om zo heling te geven aan alles wat maar materie is. Mensen, dieren maar ook planten, stenen en alles wat tastbaar is. Volgens deze principes heeft alles bewustzijn en is alles vanuit dezelfde energetische wetten gecreëerd. Alles heeft een ‘spirit’.

 


‘Toen ik in aanraking kwam met sjamanisme was dat voor mij als een soort van thuiskomen op zielsniveau. Iets sterkers had en heb ik nog nooit ervaren!’


 Hoe ik persoonlijk deze reis heb ervaren lees je in mijn blog ‘mijn reis naar full mesa carrier’.

Een geheim genootschap

Zo’n 50.000 jaar zijn deze tradities, rituelen en inwijdingen geheim gebleven. Totdat in 1950 een geheim genootschap van belangrijke sjamanen naar de voet van een belangrijke heilige berg  in het Andes gebergte reisde. Een groep met sjamanen waarvan men dacht dat deze uitgestorven was tijdens de vele oorlogen die het land heeft gekend. Vooral Spanje is één van de grootste bezetters geweest. Deze sjamanen wisten dat de mensheid een belangrijke omwenteling ging maken op gebied van bewustzijn en hadden van ‘ spirit’ doorgekregen dat hun goed bewaarde kennis hierbij een grote rol zou gaan spelen.

Deze wijsheid zou kunnen helpen om de verandering in de wereld te ondersteunen, zodat wij deze kennis kunnen integreren op individueel niveau. De sjamanen wisten immers van de invloed van het individuele bewustzijn op het collectieve bewustzijn. Om de veranderingen in onszelf te creëren en zo de wereld mooier te maken. En ook om beter om te kunnen gaan met de grote veranderingen die de wereld zou ondergaan.

Alles is verbonden met elkaar

De Earthkeepers leren dat alles op aarde, mensen, dieren, planten, andere materialen als steen, hout, water bestaat uit trilling, frequentie, licht. Dat alles bewustzijn heeft, verbonden is en invloed heeft op elkaar. Zij gaan er vanuit dat we alles wat we waarnemen en ervaren als stoffelijke realiteit, materie, dat we dat eigenlijk projecteren op onze wereld. Dit zou betekenen dat iedereen zijn eigen droom leeft, ook wanneer je wakker bent. Zij leren ons dat we door middel van ‘leer’ de verhalen van ons leven kunnen herschrijven, zelfs onze zielscontracten kunnen herschrijven en zo ons leven kunnen dromen, ‘dreaming the world into beiing’.

Dit is natuurlijk bijna niet te bevatten maar interessant is wel dat deze visie, welke al duizenden jaren door deze volken gedragen wordt, momenteel ondersteund wordt binnen de quantum fysica of quantummechanica wetenschap. Zie het alsof dat de film ‘The Matrix’ onze realiteit zou zijn. Alsof we in onze eigen film zitten met onze eigen te overwinnen niveau’s en moeilijkheden.

Deze volkeren waren hun tijd dus ver vooruit, visionairs! Ze geloven dus dat we ons leven dromen en derhalve ook hierbinnen ons leven kunnen veranderen door simpelweg ons meest fantastische leven te dromen. Is dat zo simpel? Misschien niet perse, maar zij laten ons zien dat het wel mogelijk is. Velen kennen dit als de wet van de aantrekkingskracht welke in de documentaire ‘the secret‘ wordt omschreven. Hierover meer in een andere blog.

De leer van de sjamanen

De Spaanse veroveraars hadden grote delen van Zuid-Amerika ingenomen, op zoek naar goud. Ze hielden daarbij de inheemse bevolking in de bergen vooral met rust. Ze vonden dat zij er maar rare gewoontes op na hielden met hun rituelen. De goudzoekers hielde er zelf andere ‘wetten’ op na. Zo geloofden ze dat al het eten op aarde, zowel dier als plant, aan de mens toebedeeld was, dat mensen niet met dieren en planten konden praten, laat staan met rivieren, bergen of goden. Ook moesten de mensen wachten op het einde der tijden alvorens ze weer terug zouden gaan naar oneindigheid.

De inheemse Amerikanen vonden dit juist maar belachelijk en geloofden in het tegenovergestelde, dat alle materie op aarde bewustzijn heeft en dus dat we hierop kunnen afstemmen. Zo pasten ze dit natuurlijk al ruim 50.000 jaar toe. Zij vonden het maar belachelijk dat die Europeanen geloofden dat ze vanuit het paradijs (de hemel) waren gegooid. Zij geloofden dat zij de bewakers van het paradijs waren en dat wij hier zijn om het paradijs op aarde te creëren.

Een ander, wezenlijk verschil tussen de hedendaagse mens en de inheemse bevolkingen (zoals de indianen in Noord- en Zuid Amerika (Inca’s), Aboriginals in Australië, Maori uit Nieuw-Zeeland, Azteken uit Mexico) is dat in tegenstelling tot de Westerse, Europese levenswijze zij niet gebonden zijn aan wetten, regels en voorschriften. Ook de verschillende rollen die wij hebben (kind, vader, moeder, ouder, zus, werknemer, buur, familielid etc) worden van oorsprong niet door deze volkeren gehanteerd, in ieder geval niet in het sjamanisme.

Sjamanisme een ‘way of life’

Wij hedendaagse mensen, stammen af van de gedachtegang van de oude Grieken. Die geloofden dat de wereld te veranderen is middels een gedachte of een idee. Dat er niets krachtigers is dan dat. De sjamanen geloven dat ieder individu zijn/haar wereld kan veranderen door naar binnen te kijken, te voelen, van daaruit te helen en een nieuwe wereld te dromen via de innerlijke geestelijk perceptie. Van daaruit zou deze energie worden omgezet in materie en creëren we een nieuwe wereld, trekken we een nieuwe werkelijkheid aan. Als zij iets willen veranderen wijzigen ze hun waarneming, hun visie waardoor hun kijk op de wereld veranderd en daarmee de wereld zelf ook.

Eén van de redenen waarom de geheimen van de sjamanen zo lang geheim zijn gehouden is dat zij geloven dat de mensheid er nog niet klaar voor was. Vaak zien we heling als een methodiek, proces of techniek die je simpelweg aan kunt leren en het daarmee dus beheerst. De oude sjamanen zien dit anders, zij zien dit als onderdeel van de geest en het dromen van een nieuwe wereld. Maar ook vooral als onderdeel van innerlijke bewustwording, naar binnen kijken en van daaruit helen. De rituelen en gewoontes binnen het sjamanisme helpen hierbij om het naar binnen kijken als een gewoonte aan te leren. Daarom noem ik het ook een ‘way of life’. Omdat het niet als een techniek gezien moet worden maar als een onderdeel van jezelf.

In het sjamanistisch of energetisch helen gaat het dus niet om regels, methodieken maar over naar binnen kijken. Van binnen uit waarnemen van wat leeft en datgene welkom heten, de pijn en emotie voelen en loslaten vanuit liefde. En van daaruit je nieuwe leven dromen, vanuit een andere perceptie nadat oude pijnen (hucha) los zijn gelaten. Dat is de werkelijke kracht van het energetisch helen.

Alberto Viloldo

Zoals al eerder genoemd is Alberto Viloldo een belangrijke speler in het westerse sjamanisme. Alberto Viloldo is psycholoog, medisch antropoloog en leefde zogezegd ruim 25 jaar onder de indianen, Inca’s in het Amazonegebied. Zijn drijfveer was om volledig ‘heel’ te worden en ervaarde de wijze van energetisch helen die de sjamanen al duizenden jaren beoefenden. Net als vele andere helingsmethodes zoals Reiki, onderga je binnen het sjamanisme ook een aantal inwijdingen. Hierbij worden er zogenaamde energetische zaadjes geplant in je ziel. Zaadjes die op zijn tijd tot rijping komen. We hebben echter ook een vrije wil waarmee de zaadjes nooit tot rijping komen. Dat is ieders eigen keuze. Binnen het sjamanisme wordt het gezien als je lot wanneer het sjamanisme op je pad komt.

Alberto Viloldo onderging het pad van de ‘wounded warrior’. Hierbij wist hij al zijn verdriet, pijnstukken, woede, andere gevoelens en zielenpijnen los te laten. Zodoende wist hij te helen op een dieper niveau dan dat hij ooit had meegemaakt. Op het laatst heeft hij de allerlaatste inwijdingen gekregen. Inwijdingen die maar weinigen mochten ondergaan en hij was zelfs de eerste Westerling die deze heeft gekregen. In een visioen van één van de oude sjamanen zagen zij Viloldo als de man die de leer en het licht van het sjamanisme naar het westen mocht brengen. Een ware erebaan, zeg maar.

 

 

Reacties