Academie voor (zelf)heling
Martijn Regelink
06/14/2024
1 min
0

Entiteiten

06/14/2024
1 min
0
Entiteiten...
Afgelopen weekend was dit o.a. het onderwerp in de Pathfinder (laatste opleiding Hypnotherapie Hypnose Instituut Nederland).


Als eerste, wat is een entiteit?
Het is een verzamelnaam voor niet authentieke energieën. Wat is authentiek? Een goede vraag. Wat vind jij? Je diepste zelf? Datgene wat je ten diepste bent, wanneer je alle rollen, conditioneringen, alle pijndelen, egodelen los zou laten? Liefde?
Ik denk dat veel mensen in hun leven, bewust en zeker onbewust te maken krijgen met dit soort energieën. Wanneer we in een ruimte komen en we voelen dat er een kille, koude of onaangename sfeer is dan kan dit één of meerde entiteiten zijn.


Voorouderdelen
De meest onderschatte vorm zijn mijn inziens voorouderdelen. Het is inmiddels bekend dat trauma overerfbaar is. Wat minder bekend is, is dat er bij trauma een zielsdeel stopt met groeien. Wanneer we dit zielsdeel niet helen en integreren geven we het genetisch en energetisch door. Of deze delen kunnen niet 'over' na hun sterven. Tenminste, dit is hoe wij dit in sessies ervaren.

Wat gebeurt er dan? Kinderen en (achter)kleinkinderen ervaren soortgelijke situaties en gevoelens, krijgen dezelfde overtuigingen als hun (voor)ouders.


Hoe kun je ermee omgaan?
Je herkent mogelijke entiteiten in:
--> extreme spontane emotionele wisselingen
--> woede aanvallen
--> sterke stemmingswisselingen
--> reactief gedrag
--> ineens extreem druk worden

Wanneer je je als therapeut niet bewust bent hoe je dit herkent en hoe je hiermee om dient te gaan kunnen klachten en problemen onopgelost blijven of kunnen entiteiten zelfs weer terug komen.
Daarom zijn een aantal onderdelen belangrijk:
--> in liefde en vertrouwen blijven
--> ermee in gesprek gaan
--> toestemming op entiteiten intrekken
--> voorouderdelen helen
--> eigen traumadelen helen en laten integreren in huidige incarnatie
--> alle systemen te herconfigureren zodat herhaling wordt voorkomen
Dit kan op vele manieren. In onze Bronkracht (zelf)helingsmethode zit dit sowieso allemaal verwerkt en in de Practitioner gaan we dieper in op deze materie en wat te doen.

Eigen ervaringen
Mijn ogen zijn onlangs letterlijk van kleur veranderend nadat ik een entiteit wist los te laten. Van midden tot donkerbruin naar bruin-groen met zelfs een blauwe rand. Zo interessant!

Hartegroet,
Martijn
Reacties